קשת מעץ מונטסורי וולדורוף - קשת אנתרופוסית  12 חלקים MN1000